صفحه اصلی > اخبار > اخبار

سفارشی سازی جعبه کیک باید به چه چیزی توجه کند؟

2022-11-17

جعبه بسته بندیسفارشی سازی به یک روند بزرگ در صنعت بسته بندی تبدیل شده است و پیگیری بسته بندی کیک زیباتر و شخصی سازی شده قبلاً به دایره سفارشی سازی پیوسته است ، الزامات جعبه بسته بندی کیک سفارشی بسیار زیاد است ، پس چگونه یک جعبه رضایت بخش بسازیم؟ این نکات وجود دارد که باید به آنها توجه کرد: اول، فرآیند سفارشی سازی جعبه بسته بندی کیک:

1، ساختار طراحی
2، مواد را انتخاب کنید
3، نوع جعبه طراحی
4، ظاهر طراحی
5، ترتیب تولید

6، تحویل و تحویلدوم اینکه در فرآیند به چه نکاتی باید توجه کنیمجعبه بسته بندیسفارشی سازی؟

1، در طراحی سازه باید وزن کیک، اندازه کیک در نظر گرفته شود، این در انتخاب مواد نیز باید توجه ویژه ای به استفاده از ساختار و مواد مناسب داشته باشد. نکته اصلی که باید در نظر گرفت این است که آیا مواد و ساختار آن به اندازه کافی قوی است که بتواند وزن کیک را نگه دارد یا خیر.

2. در طراحی نوع جعبه باید این را هم در نظر بگیریم که حجم و فضا را اشغال نکند، زیرا کیک فروشی ها عموما در مرکز شهر هستند و فضا به خصوص کوچک است. اگر طرح جعبه بسته بندی کیک فضای زیادی را اشغال کند، جایی برای نگهداری جعبه بسته بندی کیک وجود ندارد. علاوه بر موارد فوق، باید به انتخاب آن نیز توجه ویژه ای داشته باشیمجعبه بسته بندی کیکمواد می توان از کاغذهای درجه غذا به عنوان استفاده کردجعبه بسته بندی کیک. اگر کاغذ به خصوص ضعیف باشد، ممکن است مواد سمی را تبخیر کند و بر کیفیت کیک تأثیر بگذارد.