صفحه اصلی > اخبار > سوالات متداول

آیا قبل از تولید انبوه به سپرده ای نیاز دارید؟

2022-11-03

بله، 40٪ سپرده، مانده مانده قبل از حمل و نقل پرداخت می شود.