خدمات ما


تعهد خدمات پیش فروش:

1. ارائه مشاوره تخصصی.
2. اطلاعات دقیق ارائه دهید.
3. یک نقل قول معقول ارائه کنید.

تعهد خدمات فروش:

تا محصولات باکیفیت را به موقع و به تعداد مناسب در اختیار شما قرار دهد و از بهترین روش حمل و نقل استفاده کنید تا کالا را سالم تحویل بگیرید.

تعهد خدمات پس از فروش:

شماره رهگیری، پیگیری و پیگیری پیشرفت لجستیک را در هر زمان ارسال کنید تا در نهایت بتوانید کالا را دریافت کنید.